HOME > The Past RESULT 2014

2014.10.26(sun) ドッグスポーツベース当別


Division 1  Open Freestyls
順位 Player’s Name  Canine’s Name 1R 2R 3R TotalPoint
1 Fukuda Toshimitsu  Juju  44.46 12.5 51.50 108.45
Takaiwa Mari Kai 46.70 6.5 51.58 104.78
Miki Michiko Ren 41.90 3.5 41.06 86.45
Nagase Hiroshi Luke 40.21 0.0 44.38 84.60 
Takano Keiko DeeDee 40.43 2.0 39.71 82.13
Yoshida Yukiko Cheecoo 36.89 0.0 36.80 73.69
7 Watanabe Misuzu Konatsu 34.61 3.5 33.37 71.48
8 Sawada Hiroshi Ran 28.5 0.0 31.47 59.97
9 Tachibana Sachiko Jacub 0 0 0 cancellation

Toss & Fetch
順位 Player’s Name  Canine’s Name 1R 2R TotalPoint
1 Fukuda Toshimitsu Jacub 15.5 18.5 34.0
Azuma Miyoko Nana 12.0 16.5 28.5
2 Tsuda Tetsuya Konami 15.5 13.0 28.5
4 Azuma Miyoko Tina 8.0 13.5 21.5
5 Sugawara Tsugihito Kid 10.0 7.5 17.5
6 Nakamura Naoya Red 7.0 10.0 17.0
7 Shimazaki Keiko Kokoro 7.5 9.0 16.5
8 Takaiwa Mari Qoo 3.0 13.0 16.0
9 Ohotomo Syuji Dai 0.0 15.5 15.5
10 Tsuda Tetsuya Kotetsu 2.0 7.5 9.5
11 Yokouchi Misa Rera 2.0 7.0 9.0
12 Takano Keiko DeeDee 2.5 4.5 7.0
13 Okuyama Naomi Aube 2.5 3.0 5.5
14 Shimazaki Keiko Pazu 2.0 2.0 4.0
15 Yoshida Yukiko Cheecoo 3.0 0.0 3.0
16 Ohotomo Masae Chiffon 2.5 0.0 2.5
17 Nagase Hiroshi Arare 0.0 0.0 0.02014.7.6(sun) ドッグスポーツベース当別

10441946_732058396853756_4937597149303365040_n.jpg


Division 1  Open Freestyls
順位 Player’s Name  Canine’s Name 1R 2R 3R TotalPoint
1 Lucka Hirai Plevova Rayo  54.9 22 56.985 133.885
Shaun Hirai Gats 56.07 17 54.36 127.43
Toshimitsu Fukuda Juju 52.56 20 53.97 126.53
Mari Takaiwa Kai 54.84 14.5 55.875 125.215
Masako Takehara Karsee 51.765 17.5 53.875 122.77
Sachiko Tachibana Jacub 50.13 18.5 52.35 120.98
7 Kanae Sato Henry 49.005 17.5 50.295 116.8
8 Keiko Morita Peppina 47.88 17.5 47.85 113.23
9 Hiroaki Kuroda Kuro-P 45.645 17 43.32 105.965
10 Michiko Miki Ren 44.265 17 44.55 105.815
11 Mitsue Kuroi Uma 40.92 17 41.94 99.86
12 Yukiko Yoshida Cheecoo 43.02 10 41.775 94.795
13 Mie Saitou Kamui 43.485 7 44.16 94.645
14 Misuzu Watanabe Konatsu 42.765 4 40.515 87.28
15 Keiko Takano Utchi 39.705 7.5 39.78 86.985
16 Horishi Sawada Run 37.89 5.5 41.625 85.015

Toss & Fetch
順位 Player’s Name  Canine’s Name 1R 2R TotalPoint
1 Lucka Hirai Plevova Rayo 19.5 22.0 41.5
Sachiko Tachibana Jacub 19.0 19.0 38.0
3 Keiko Morita Peppina 17.0 18.0 35.0
4 Shaun Hirai Gats 15.0 19.5 34.5
5 Masako Takehara Keasee 10.5 17.5 28.0
6 Mamoru Saitou Ren 16.0 10.5 26.5 
7 Hiroshi Sawada Run 5.0 3.0 8.0inserted by FC2 system