HOME > The Past RESULT 2013

20131-1sign.png


Division 1  Open Freestyls
順位 Player's Name  Canine'S Name Total Point
1 Monami Konishi
Laika 135.22
Kousuke Hirai
Jake 133.31
Shunsuke Hirai Gats 131.06
Mari Takaiwa Kai 124.25
Sachiko Tachibana Jacub 115.54
Mitsue Kuroi Uma 108.64
7 Masako Takehara Karsee 106.03
8 Kazumi Sato Rui 104.76
9 Yukiko Yoshida Cheecoo 102.50
10 Keiko Takano Utchi 95.68
11 Haruka Nara Dozen.B 93.68
12 Noriyuki Abe Ice 91.67
13 Hiroshi Nagase Luke 90.96
14 Misuzu Watanabe Konatsu 83.18
15 Shunsuke Hirai Shack -

Toss & Fetch
順位 Player's Name Canine's Name 1R 2R Total Point
1 Monami Konishi Laika 21.5 21.5 43.0
2 Yasushi Hirai Gats 21.0 21.5 42.5
3 Kazumi Sato Henry 20.5 21.5 41.5
4 Mitsue Kuroi Rock 20.5 20.0 40.5
5 Mari Takaiwa Qoo 20.5 18.5 39.0
6 Masako Takehara Karsee 16.5 17.0 33.5
6 Miyoko Azuma Nana 16.0 17.5 33.5
8 Sachiko Tachibana Jacub 8.0 16.5 24.5
9 Yukiko Yoshida Cheecoo 4.5 13.0 17.5
10 Hiroshi Sawada Ran 6.0 3.5 9.5
11 Toshifumi Yokoo Tina 5.0 3.0 8.0

DivisionⅠOpen freestyle Result
順位 Player's Name Canine's Name Total Point
Yasushi Hirai  Vega 134.19
Toshimitsu Fukuda Juju 125.41
Monami Konishi Laika 124.50
Michiko Matsuura Missy 124.04
Masako Takehara Karsee 117.24
Katsumi Uchida Hachi 116.43
7 Junko Yaguchi Pulsar 114.31
8 Mari Takaiwa Kai 111.29
9 Sachik Tachibana Jacub 109.28
10 Kuniko Ishikawa Kuppa 108.67
11 Mio Yoshioka Marcus 108.62
12 Tasuko Kimura Prima 107.89
13 Mitsue Kuroi Uma 107.71
14 Kazumi Sato Rui 103.56
15 Sachiko Fujii Midget 103.21
16 Akiko Futami Spica 101.52
17 Hisashi Sugai Lyn 100.98
18 Yuka Okada Tinkerbell 100.93
19 Hideki Okada Gizelda 100.14
20 Keiko Takano Utch 99.62
21 Yasuko Kimura Archie 97.93
22 Kuniko Ishikawa Viva 95.69
23 Masahiro Kusumi Picker 95.39
24 Hiroshi Nagase Luke 94.13
25 Yukiko Yoshida Cheecoo 91.59
26 Noriyuki Abe Ice 90.70
27 Haruko Okada Ailce 87.60
28 Misuzu Watanabe Konatsu 82.06


Division 1  Open Freestyls
順位 Player's Name Canine's Name Total Point
1 Toshimitsu Fukuda
Juju 114.685
2 Masanori Tomohiro
JET 109.09
3 Mari Takaiwa Qoo 108.155
4 Mitsue Kuroi Uma 94.535
5 Hiroshi Nagase Luke 85.435
6 Keiko Takano Uitch 84.885


Pro Toss&Fetch
順位 Player's Name Canine's Name 1R 2R Total Point
1 Moyiko Azuma Tina 11.0 14.5 25.5
2 Miyoko Azuma Nana 13.0 12.0 25.0
3 Masanori Tomohiro EVA 9.5 9.0 18.5
4 Mitsue Kuroi Rock 0.0 11.0 11.0
5 Keiko Takano PUSHIM 4.5 5.5 10.0
6 Misuzu Watanabe Konatsu 7.0 2.0 9.0
7 Misuzu Watanabe Kotaro 0.0 1.0 1.0

inserted by FC2 system